Tesařské konstrukce

Tesařské konstrukce a tesařské práce s tradičními postupy.

Zaměřujeme se také na realizace střešních konstrukcí. Provádíme kompletní dodávku a montáž střech včetně klempířských prací a pokládky střešní krytiny. Realizujeme tesařské konstrukce pro rodinné domy, historické budovy, garážová stání, zahradní domky a další objekty. Na klíč zhotovíme střešní krovy, příhradové vazníky, krokve, trámy a další konstrukční prvky pro stavby střech. Předností naší firmy je oprava starých střech, shnilých krovů a trámů u historických budov, kostelů i památek. Rekonstrukce provádíme podle původních postupů a metod, u kterých využíváme tradiční tesařské spoje.

tesařské konstrukce

Tesařské konstrukce jsou složeny z dřevěných trámů vodorovných (prahů, ližin), svislých (sloupků) a z šikmých (vzpěry, pásky). Tyto prvky jsou skládány do tuhých trojúhelníkových polí. Trámy namáhány tlakem mívají tvar průřezu čtvercový nebo kruhový, trámy namáhané ohybem mají tvar průřezu obdélníkový, postaveny na výšku a trámy tažené mají tvar průřezu protáhlého obdélníku v jakékoliv poloze.

Základní tesařské konstrukce se dělí na:

Realizujeme:

Tesařská konstrukce musí splňovat řadu faktorů

Konstrukce každé střechy začíná prací tesařů. Kvalitním provedením tesařských prací podle aktuálních předepsaných předpisů zajistíme dlouhodobou stabilitu bezpečné konstrukce a tím i celé střechy. Konstrukce střechy musí být stabilní a dostatečně únosná.

Spoje dřevěných konstrukcí je možné rozdělit na mechanicky spojované a lepené. Lepené konstrukční spoje nacházejí své uplatnění především v halové výstavbě např. zemědělského nebo sportovního charakteru. Mechanicky spojované spoje je možné dále dělit na spoje s kovovými spojovacími prostředky (hřebíkové, svorníkové, vrutové, kolíkové, sponkové, hmoždíkové, s perforovanými deskami s prolisovanými trny, s ocelovými úhelníky, apod.) a na spoje tesařské. Tesařské spojování získává v poslední době oblibu právě díky efektivní výrobě pomocí CNC strojů, estetice výsledného spoje a také vyšší požární odolnosti ve srovnání s kovovými spojovacími prostředky.

Při tesařských pracích vždy vycházíme z požadavků konkrétní stavby a zákazníka. Nabízíme veškeré druhy tesařské práce ze všech dostupných materiálů.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY
A ODBORNÉ PORADENSTVÍ
certifikované pracovní postupy

Stavební firma TIMO profistavby s.r.o. se sídlem v Ostravě se zabývá veškerými aktivitami spojenými s pozemním stavitelstvím. Od vytvoření investičních záměrů, přes zajištění financování, projekci až po samotnou realizaci či s ní spojenou inženýrskou činností. Vyšli jsme z kolektivu zkušených technických pracovníků z velkých nadnárodních stavebních společností.

Víme co děláme a kam směřujeme.