Pasivní a nulové domy

Pasivní domy mají spotřebu energie na vytápění ≤ 15 kWh/m² za rok, nulové domy dokonce ≤ 5 kWh/m² za rok.

Pasivní i nulový dům nepotřebují klasickou topnou soustavu, vystačí si po většinu roku s tepelnými zisky od spotřebičů, osob, slunečního záření apod. Důvodem je použití známých konstrukčních postupů a technologií. Mezi základní znaky obou variant domů patří:

Tyto vlastnosti zajišťují dosažení výsledné úspory energií a nákladů efektivně a za přijatelné investiční náklady. Poloha domu je důležitá při využití solárních zisků. Stejně jako u nízkoenergetického domu je důležité, aby prosklené části domu směřovaly k jihu a nebyly zastíněny lesem nebo okolní zástavbou. Tvar domu by měl být kompaktní bez zbytečných výčnělků. Jednoduchost je i výhodná pro eliminaci tepelných mostů a tepelných vazeb, přes které uniká z domu teplo. Proto je třeba věnovat velkou pozornost při konstrukčním řešení a dbát na dodržování technologických postupů při stavbě.

Proč stavět nulový dům?

Ceny všech energií dlouhodobě rostou a rozhodně se nedá čekat, že by se tato situace změnila k lepšímu. Někteří odborníci na energetiku dokonce říkají, že doba levné energie celosvětově definitivně skončila.

V nulovém domě výrazně uspoříme finance za energie a jsme lépe chráněni proti růstu cen energií v budoucnu a máme tedy větší finanční jistotu. Případné výpadky energie jsou v nulovém domě - pokud je dobře navržen - mnohem menším problémem než ve "standardním" domě. Nulové domy jsou nadstandardně tepelně izolovány (zatepleny) a mají velmi kvalitní okna. Díky tomu jsou všechny vnitřní povrchy (stěny, skla oken) teplejší než ve standardním nebo starém domě.

Nulové domy jsou také ve většině případů vybaveny řízeným větráním, které zajišťuje průběžný přívod čerstvého vzduchu do domu. V takovém domě pak není problém se zápachy, škodlivinami uvolňovanými např. z vnitřních nátěrů, nábytku apod. a není zde zvýšená koncentrace CO2.

Nulové domy obsahují navíc oproti pasivním domům také zařízení na produkci energie (fotovoltaický systém, kogenerační jednotku apod.), která jsou použita pro pokrytí vlastní spotřeby. Pokud jsou a) roční spotřeba energie na vstupu do budovy a b) vyprodukovaná energie alespoň vyrovnané, označuje se dům jako energeticky nulový.

Výhody pasivního domu

Pasivní domy znamenají komfortní, přitom energeticky a finančně úsporné bydlení. Chytře navržené a moderními technologiemi doplněné obytné prostory velmi efektivně využívají tepelnou energii s minimálními ztrátami.

Oproti běžným novostavbám potřebují na vytápění přibližně o 90 % méně elektřiny, plynu nebo dřeva. Pasivní domy postavené v našich klimatických podmínkách vyžadují aktivní výrobu tepla jenom asi 15 až 20 dní v roce.

Pasivní domy jsou ještě efektivnější díky automatizovanému větrání, které stále probíhá přes rekuperační jednotku. Ani nemá smysl otevírat okna. Větrací technologie předává teplo odváděných (vydýchaných) plynů přiváděnému (čerstvému) vzduchu, takže můžete volně dýchat bez energetických ztrát.

Pasivní domy obsahují příjemné mikroklima také díky filtraci, která zachytává prach a další drobné nečistoty. Uvnitř je stále čistý vzduch a zároveň levně získané teplo. Pasivní domy vyhovují astmatikům, alergikům a všem ekonomicky uvažujícím lidem, zatímco plísním nedávají šanci.

Uvažujete o stavbě pasivního či nulového domu?

Zpracujeme Vám kalkulaci na míru a odpovíme na veškeré vaše dotazy ohledně stavby a údržby. Máme za sebou již několik realizací těchto typů staveb. Jsme Vám plně k dispozici. Nulové a pasivní domy jsme již stavěli např. v okolí Ostravy či Karviné.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY
A ODBORNÉ PORADENSTVÍ
certifikované pracovní postupy

Stavební firma TIMO profistavby s.r.o. se sídlem v Ostravě se zabývá veškerými aktivitami spojenými s pozemním stavitelstvím. Od vytvoření investičních záměrů, přes zajištění financování, projekci až po samotnou realizaci či s ní spojenou inženýrskou činností. Vyšli jsme z kolektivu zkušených technických pracovníků z velkých nadnárodních stavebních společností.

Víme co děláme a kam směřujeme.