Nízkoenergetické domy

Jedná se o nízkoenergetickou stavbu se spotřebou energie na vytápění ≤ 50 kWh/m² za rok.

Optimální řešení mezi běžnou stavbou a pasivním domem, který má spotřebu na vytápění ještě nižší. Cena nízkoenergetického domu je zhruba o 10% vyšší než běžná stavba ale návratnost je zaručena při kvalitním provedení stavby. Nízkoenergetický dům je více odolný při výpadku vnější energie. Je do určité míry energeticky nezávislý.

Důležité je při stavbě klást důraz na přípravu projektové dokumentace. Opomenout nesmíme volbu kvalitních oken, materiálů, izolací a zdrojů tepla. Kvalitnější prvky zvyšují cenu stavby, ale zároveň sníží výdaje za spotřebu energie.

Způsob vytápění je řešen pomocí energeticky úsporné vzduchotechniky, kdy je v domě zavedena nucená cirkulace vzduchu vháněním zahřátého čerstvého vzduchu. Vydýchaný vzduch je odsáván a vypouštěn ven z domu. Při této výměně vzduchu vzniká uvnitř stavby zdravé prostředí, které nepodporuje vznik plísní a bakterií a udržuje stabilní úroveň vlhkosti vzduchu. Z ekologického hlediska šetří nízkoenergetické domy životní prostředí.

Je nutné dodržovat technologické postupy

Při stavbě je důležité dbát na správné dodržování technologických postupů a eliminaci tepelných mostů. Důležité je správné napojení tepelné izolace a okenních rámů, izolace pásu zdi nad terénem, napojení izolace svislých stěn a střechy, izolace krokví.

Těsnost budovy je další požadavek při stavbě budovy. Do domu nesmí pronikat vzduch spárami ve stěnách, kolem oken, ze sklepa, otevřeným krbem atd.

Z důvodu větrání je navrženo nucené (strojní) větrání k zajištění dostatečného přívodu čerstvého vzduchu, který může být filtrován a popřípadě zvlhčován. Toto větrání umožňuje využívat teplo z odváděného vzduchu. Slouží i k převádění přebytečného tepla do chladnějších neosluněných částí domu.

Vhodné umístění nízkoenergetické domu je důležité

Tvar domu by neměl obsahovat výčnělky a výstupky. Nevhodným řešením je i přízemní dům. V případě umístění zimní zahrady, je důležité dávat pozor na její umístění v domě, nejlépe na jižní straně, aby nedocházelo k ochlazování a tím zvyšování spotřeby domu.

Důležitým prvkem domu je důkladné provedení tepelné izolace. Izolace je určena dle typu a tloušťky stavby až do 50cm. Stěny domu nemusí mít vždy nosnou funkci. Dům může mít nosný železobetonový skelet z vnitřních zdí a stropů, který nese venkovní stěny. Zde odpadají potíže s řešením tepelných mostů tvořených nosnými prvky v obvodových stěnách.

Zasklení musí být provedeno kvalitně odbornou firmou nejlépe okny z trojskla nebo s použitím odrazivé fólie místo prostřední tabule skla, aby tepelné ztráty nepřevyšovaly solární zisky. Při využití nuceného větrání, nemusí být všechna okna otvíravá, avšak alespoň jedno okno v místnosti by mělo zůstat otvíravé, z důvodu možného výpadku vzduchotechniky.

Uvažujete o stavbě nízkoenergetického domu?

Zpracujeme Vám kalkulaci na míru a odpovíme na veškeré vaše dotazy ohledně stavby a údržby. Máme za sebou již více než desítku realizací nízkoenergetických staveb. Jsme Vám plně k dispozici. Nízkoenergetické domy jsme již stavěli v řadě měst: Ostrava, Olomouc, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Karviné aj...

KOMPLEXNÍ SLUŽBY
A ODBORNÉ PORADENSTVÍ
certifikované pracovní postupy

Stavební firma TIMO profistavby s.r.o. se sídlem v Ostravě se zabývá veškerými aktivitami spojenými s pozemním stavitelstvím. Od vytvoření investičních záměrů, přes zajištění financování, projekci až po samotnou realizaci či s ní spojenou inženýrskou činností. Vyšli jsme z kolektivu zkušených technických pracovníků z velkých nadnárodních stavebních společností.

Víme co děláme a kam směřujeme.