Hydroizolace domů

Pokud realizujete zateplení domu, doporučujeme provést také hydroizolaci a nový okapový chodník.

Hydroizolace je velice důležitou součástí stavby. Hydroizolací základů zabráníme pronikání vlhkosti a vody do zdí a pozemních částí objektu. Stejně jako zateplení patří i hydroizolace k základním prvkům úsporných opatření. Hydroizolaci provádíme u rodinných i panelových domů. Hydroizolace se provádí na střechách, terasách, balkonech, ve vlhkých prostorách, jímkách, silážních žlabech apod. Kvalita izolace objektu je ovlivněna vhodně vybraným hydroizolačním materiálem. Mezi hydroizolační materiál patří např. živičný (asfaltový, dehtový), syntetický (z plastu a pryže) nebo polyetylenový (jílové hmoty skla, kovy).
 

Při realizaci Hydroizolace se zaměřujeme na správné provedení:

Okapové chodníky se používají v těsné blízkosti domů. Okapové chodníky slouží především k zabránění nadměrnému vlhnutí spodní stavby fasády, znečištění fasády a dále je využíván jako chodníček kolem objektu. Okapové chodníky realizujeme i dodatečně u již hotových staveb.

Nezávazná poptávka

KOMPLEXNÍ SLUŽBY
A ODBORNÉ PORADENSTVÍ
certifikované pracovní postupy

Stavební firma TIMO profistavby s.r.o. se sídlem v Ostravě se zabývá veškerými aktivitami spojenými s pozemním stavitelstvím. Od vytvoření investičních záměrů, přes zajištění financování, projekci až po samotnou realizaci či s ní spojenou inženýrskou činností. Vyšli jsme z kolektivu zkušených technických pracovníků z velkých nadnárodních stavebních společností.

Víme co děláme a kam směřujeme.