Generální dodávka staveb

Realizujeme objemné zakázky pro soukromé investory, ale také státní a veřejné zakázky.

Oblast generálních dodávek staveb je těžištěm naší práce v segmentu pozemního stavitelství. Našim zákazníkům vždy nabízíme osobní přístup a nadstandardní kvalitu prováděných prací. Dosažení nejvyšší kvality je možno právě tehdy, pokud dodáváme celé dílo sami jako generální dodavatel. Pouze v těchto případech můžeme garantovat stoprocentně odvedenou práci.

Každé realizaci stavební zakázky nejprve předchází konkrétní domluva s investorem, kdy je přesně stanoveno, co všechno naše firma zajistí. Generální dodávka stavby může zahrnovat zpracování veškeré projektové dokumentace, vyřízení stavebního ohlášení a všech potřebných povolení, inženýrskou činnost, zajištění kolaudace atd. Generální dodávka stavby se týká různých typů staveb.

Zaměřujeme se na realizaci generálních dodávek staveb ve všech oblastech pozemního stavitelství. Jedná se zejména o výstavbu areálů pro průmyslovou výrobu, skladových areálů, či administrativních budov a obchodních center. V oblastech veřejného sektoru se jedná o výstavbu škol, specializovaných staveb pro zdravotnictví či vědu a výzkum s nadstandardními nároky na výslednou kvalitu a přesnost. Zabýváme se rovněž výstavbou bytových a rodinných domů a staveb občanské vybavenosti, jako například domy s pečovatelskou službou pro seniory.

Stavby občanské vybavenosti:

Průmyslové a zemědělské stavby

Stavby pro bydleníVe všech těchto a mnohých dalších oblastech jsme v uplynulých letech získali bohaté zkušenosti, ze kterých čerpáme při realizaci každého nového projektu.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY
A ODBORNÉ PORADENSTVÍ
certifikované pracovní postupy

Stavební firma TIMO profistavby s.r.o. se sídlem v Ostravě se zabývá veškerými aktivitami spojenými s pozemním stavitelstvím. Od vytvoření investičních záměrů, přes zajištění financování, projekci až po samotnou realizaci či s ní spojenou inženýrskou činností. Vyšli jsme z kolektivu zkušených technických pracovníků z velkých nadnárodních stavebních společností.

Víme co děláme a kam směřujeme.