Zateplení domů

Ušetřete za energie díky zateplení fasády svého domu a zároveň získáte moderní vzhled budovy.

V současné době je zateplení domu velké téma. Lidé se o tuto možnost začali zajímat i díky možnostem dotací v programu Zelená úsporám... jistě jej všichni znáte a není potřeba představovat. Aktuální stav tohoto programu včetně možnosti zařazení s Vámi rádi probereme a poradíme. Zateplení domu se zpravidla sestává ze zateplení fasády a zateplení střechy.

V dnešní "energeticky vypjaté a náročné době" je cena za teplo velice významnou položkou v rodinném rozpočtu. Je přirozené, že drtivá většina domácností chce náklady snížit a tím ušetřit. Toho lze dlouhodobě dosáhnout snížením energetické náročnosti budovy - zateplením nemovitosti. Počáteční investice se nezdá malá, ale při správném provedení zateplení budovy lze ušetřit 30% – 50% nákladů na vytápění. Při dosavadním nárůstu cen energie se investice do zateplení v horizontu několika let vrátí. Zateplení domu je dobrá volba, pokud chcete snížit spotřebu energie na vytápění Vašeho domu a zároveň získat nový a moderní vzhled budovy. Zateplením nemovitostí dosáhneme taktéž technický efekt - vysokou ochranu nemovitosti.

Co přinese Zateplení rodinného domu

Komplexním zateplením rodinného domu dojde k vyřešení tepelných mostů, čímž nejen že odpadne riziko tvorby plísní, zejména za skříněmi, v místech překladů, kovových částí balkonů apod., ale u dřevěných konstrukcí se odstraní riziko kondenzace vodní páry v konstrukci a tím i riziko napadení stavby hnilobou.

Že nejde o bezvýznamný problém mohou dosvědčit tisíce lidí, kterým začalo uhnívat záhlaví dřevěných trámů v osmdesátých letech minulého století. Masivní rozvoj tohoto problému byl dán přechodem z lokálního vytápění pevnými palivy na etážové a nebo elektrické akumulační vytápění a v souvislosti s tím i utěsňování oken.

Na objekt přestane působit tepelná roztažnost, protože všechny konstrukce budou téměř ve stálé teplotě mezi 20 a 30 °C, do objektu přestane zatékat srážková voda. Rovněž se zvýší tepelná pohoda v domě (teplejší stěny v zimě a naopak chladnější stěny v létě), odstraní se případné i skryté plísně v domě a v neposlední řadě se zlepší vzhled domu.

Zateplení panelového domu

Tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí významně ovlivňují energetickou náročnost panelových domů. V současné praxi často dochází k podceňování dimenzování zateplovacích systémů.

V kontaktních zateplovacích systémech panelových domů se jako tepelně-izolační materiál nejčastěji používá minerální vata a expandovaný polystyren. Aby bylo dosaženo současných doporučených hodnot na součinitel prostupu tepla obvodovou konstrukcí, je nutné použít minimální tloušťku izolačního materiálu v rozmezí 9-14 cm v závislosti na typu konstrukce a panelové soustavě.

Zateplení panelových domů zahrnuje činnosti jako výměna oken a dveří, zateplení střechy, zateplení fasády a zateplení suterénu budovy. Kompletním zateplením panelového domu lze ušetřit až 50% nákladů na vytápění. Naše společnost nejprve zhodnotí situaci a provede zaměření, zajistí projektovou dokumentaci, zpracuje podklady pro žádost k programu Zelená Úsporám. Následně provede realizaci na základě osvědčených postupů s použitím kvalitních materiálů.

Proč zateplit dům?

K zateplení přistupujeme nejčastěji tehdy, když chceme zajistit tepelnou pohodu v interiéru, eliminovat velké teplotní výkyvy teplot a v neposlední řadě chceme také dosáhnout určité energetické úspory z dlouhodobého hlediska. Zateplujeme tedy, pokud chceme:

Kvalitně provedené zateplení fasády a střechy domu skutečně výrazně sníží kolísání teplot i energetické ztráty. V případě požadavku na ušetření nákladů za vytápění můžete zvolit částečné zateplení domu, kompletní zateplení domu či starý dům přestavět na pasivní. Ne každá stavba se však na to hodí a posouzení je třeba přenechat na projektantovi, který rekonstrukci domu navrhne.

Na celkové energetické úspory má vliv především konstrukční řešení domu. Výsledek se odvíjí od toho, zda zateplujeme starší, konstrukčně složitější dům, nebo novostavbu jednoduššího a kompaktnějšího tvaru, která klade důraz na eliminování tepelných mostů.

 

Pamatujte na rosný bod

Cenu zateplení kromě zvolené tepelné izolace ovlivňuje také tloušťka použité izolace. Správná tloušťka izolace se volí na základě použitého materiálu zdiva, tloušťky zdiva a tepelně-technických vlastnostech navržené tepelné izolace.

Při návrhu tloušťky tepelné izolace hraje svou roli jednak požadavky ze strany vyhlášky a norem, ale také tzv. rosný bod. Ten by měl být u kvalitně provedené izolace vně zdiva (tzn. v izolaci). Pokud se nachází ve zdivu, může docházet ke kondenzaci vody ve zdivu a tvorbě plísní nebo hub mezi fasádou a izolací, v horším případě také v interiéru. Obecně se toto riziko snižuje u paropropustných izolací, jako je minerální vata.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY
A ODBORNÉ PORADENSTVÍ
certifikované pracovní postupy

Stavební firma TIMO profistavby s.r.o. se sídlem v Ostravě se zabývá veškerými aktivitami spojenými s pozemním stavitelstvím. Od vytvoření investičních záměrů, přes zajištění financování, projekci až po samotnou realizaci či s ní spojenou inženýrskou činností. Vyšli jsme z kolektivu zkušených technických pracovníků z velkých nadnárodních stavebních společností.

Víme co děláme a kam směřujeme.